2 nejlepšího automatizovaného softwaru pro zjednodušenou logiku

Doporučujeme: Program pro opravu chyb, optimalizovat a zrychlit Windows.

Automatizované uvažování je začínající koncept, který je stále v jeho rodící se fázi. Je to odvětví počítačové vědy a matematické logiky, která je věnována interpretaci různých aspektů uvažování. Jak tedy pomáhá automatizované uvažování nebo automatizované uvažování softwaru?

Automatizované uvažování se používá k vývoji počítačových programů, které umožňují strojům, aby automaticky rozuměli buď úplně, nebo téměř úplně. Bez ohledu na to, že je uvažován jako alternativní doména umělé inteligence, souvisí to jak s filozofií, tak s teoretickou informatikou.

Automatizované ověřování teorémů a automatická kontrola důkazů jsou převážně vyvinuté dílčí oblasti automatizovaného uvažování. Zatímco automatizované dokazování teorémů je méně automatizované, přesto je to efektivnější podoblast interaktivního dokazování teorémů. Mezi další témata v této oblasti patří nejistá a nemonotonická úvaha.

Argumentace tvoří významnou část pole nejistoty, která zahrnuje další omezení minimality a konzistence. Tato omezení jsou implementována navíc k pravidelnějšímu automatickému odpočtu, například metodě OSCAR společnosti John Pollock.

Bayesovský závěr, fuzzy logika, tradiční logika a kalkuly atd. Jsou některé z nástrojů a metod automatizovaného uvažování.

Historie automatizovaného uvažování

Před vývojem umělé inteligence byla formální logika hlavním přispěvatelem v oblasti automatizovaného uvažování. Ve skutečnosti formální logika vedla k rozvoji umělé inteligence. Svědectví, kde byla celá logická úvaha vyhodnocena základními axiomy matematiky, se nazývá formální důkaz.

Zatímco všechny logické body jsou poskytovány bez výjimky, žádný instinkt se netýká žádného důvodu. To je navzdory skutečnosti, že proces převodu z instinktu na logiku je obvyklý. To dokazuje, že pravidelný důkaz není příliš citlivý a je méně náchylný k logickým chybám.

Zrod automatizovaného uvažování

Někteří věří, že automatizované uvažování pochází z od slavné Cornell letní konvence v roce 1957. Jiní věří, že to vzniklo jeden v 1955 přes Logic teoretický program Newella.

Aplikace automatizovaného uvažování

Automatizovaný odpočet byl primárně používán pro přípravu automatizovaných teorémových proverátorů. Nicméně, věta provers obvykle pracují jako asistenti důkazu, protože oni vyžadují nějaké lidské vedení být efektivní. F

nebo instanci, logický teoretik zavedl metody, jak dokázat teorém. Udělal tak tím, že vytvořil svědectví pro jednu z vět v Principia Mathematica, která byla efektivnější. To vyžadovalo méně kroků než protiklad důkazu poskytnutého Whiteheadem a Russellem.

Automatizovaný software se postupně přebírá a automatizovaný logický software pomáhá řešit rostoucí počet problémů ve formální logice. Pomáhá také řešit matematiku a informatiku, logické programování, verifikaci softwaru a hardwaru a další.

Pojďme si promluvit o nadějných automatických dedukčních nástrojích, které pomáhají analyzovat algoritmy a řešit problémy související s logikou.

2 vyzkoušejte dnes automatizovaný software

1

Bandera

Projekt Bandera je navržen tak, aby se postaral o jednu z významných překážek při praktickém ověřování konečného stavu softwaru. SMV a SPIN jsou nástroje, které získávají obraz struktury přechodného stavu jako vstup.

Vyplňuje sémantickou mezeru mezi nekonečným stavovým softwarovým systémem artikulovaným jako zdrojový kód. Jazyky pro vyplňování nástrojů vyžadují implementaci zdokonaleného studijního programu, abstrakce a transformačních metod.

Tento automatizovaný software má za cíl synchronizovat současné metody zpracování programovacího jazyka s nově vytvořenými technikami. Tyto techniky nabízejí automatickou podporu pro odstranění bezpečných, malých prototypů s konečnými stavy, které jsou ideální pro ověřování ze zdrojového kódu Java.

Sada nástrojů nabízená softwarem poskytuje otevřený rámec, do kterého lze přidat různé vyšetřovací a transformační jednotky.

Doporučená

Oprava: Nelze aktualizovat Windows 10 Store Apps '0x80070005' Chyba
2019
Oprava: Chyba aktualizace Windows 10 0x800f0900
2019
Jak opravit problémy Razer Blade v systému Windows 10, 8
2019