Opravte chybu Canon B200 na všech modelech tiskárny

Doporučujeme: Program pro opravu chyb, optimalizovat a zrychlit Windows.

Tisk dokumentů je v systému Windows 10 jednoduchý, ale někdy se mohou vyskytnout problémy s tiskárnou. Mnoho uživatelů ohlásilo, že na svých tiskárnách Canon došlo k chybě B200, takže se podívejme, jak to můžeme opravit.

Zde je řešení, které můžete použít k opravě chyby Canon B200

  1. Vyměňte problematické kazety
  2. Vyjměte a vyčistěte tiskovou hlavu
  3. Znovu vložte tiskovou hlavu
  4. Zkontrolujte, zda nejsou překážky
  5. Vypněte tiskárnu a otevřete tiskový kryt
  6. Vyměňte držák nádrže
  7. Stiskněte tlačítka Napájení a Kopírovat
  8. Kroky k opravě chyby B200 na Canon MX850 [Zvláštní případy]

Níže naleznete průvodce krok za krokem.

Jak lze opravit chybu Canon B200?

1. Vyměňte problematické kazety

K chybě B200 obvykle dochází z důvodu problémových kazet a jedním z nejjednodušších způsobů, jak tento problém vyřešit, je nahradit problematickou kazetu.

Podrobné pokyny pro výměnu kazety naleznete v příručce tiskárny.

Po výměně problémové kazety zkontrolujte, zda je problém vyřešen.

2. Vyjměte a vyčistěte tiskovou hlavu

Podle uživatelů se může vyskytnout chyba B200 v důsledku problémů s tiskovou hlavou a jedna věc, kterou můžete zkusit, je odstranit tiskovou hlavu a vyčistit ji.

Podrobné pokyny pro odebrání tiskové hlavy vám doporučujeme zkontrolovat v příručce tiskárny.

Po vyčištění tiskové hlavy se ujistěte, že je před zasunutím do tiskárny zcela suchá.

Někteří uživatelé také navrhují vyčistit konektory tiskových hlav pomocí tipů a alkoholu, takže si to možná budete chtít vyzkoušet. Před zapnutím tiskárny zkontrolujte, zda jsou konektory zcela suché.

Uživatelé také navrhují rychlé stisknutí tlačítka napájení, čímž se spustí režim restartu na tiskárně.

3. Znovu vložte tiskovou hlavu

Jedním ze způsobů, jak opravit chybu B200, je odstranit tiskovou hlavu. Po obnovení tiskové hlavy vypněte tiskárnu a nechte ji několik minut vypnutou.

Poté zapněte tiskárnu a zkontrolujte, zda je problém vyřešen.

4. Zkontrolujte překážky

Někdy mohou být v tiskárně překážky, které způsobují, že k tomuto problému dochází. Chcete-li tento problém vyřešit, je třeba vypnout tiskárnu, vyjmout papír a zkontrolovat, zda nejsou překážky.

Jsou-li nalezeny jakékoli překážky, vyjměte je a tiskárnu znovu zapněte.

5. Vypněte tiskárnu a otevřete tiskový kryt

Jedná se o neobvyklé řešení, ale funguje podle některých uživatelů. Nejprve je třeba vypnout tiskárnu. Poté otevřete kryt tisku a zapněte tiskárnu. Kazety se začnou pohybovat doleva.

Než se kazety dostanou na levou stranu, zavřete kryt tiskárny a nechte tiskárnu zapnutou. Po zasunutí kazet po polovině levé strany zavřete kryt tisku.

Poté tiskárna začne pracovat normálně. Toto řešení může být trochu složitější, ale po několika pokusech byste měli být schopni to udělat.

6. Vyměňte držák nádrže

Někdy můžete problém vyřešit jednoduše výměnou držáku nádrže. Stačí si koupit nový a vyměnit si stávající držák nádrže.

Před výměnou držáku nádrže si přečtěte podrobné pokyny v návodu k použití.

7. Stiskněte tlačítka Napájení a Kopírovat

Jen málo uživatelů uvedlo, že tento problém můžete vyřešit jednoduše stisknutím tlačítek Power a Copy současně.

Poté by měla tiskárna začít a stačí provést kontrolu trysek, hluboké čištění a zarovnání tiskárny.

Tyto kroky není nutné provádět, ale můžete je provést, pokud chcete.

8. Odpojte tiskárnu

Několik uživatelů uvedlo, že tento problém vyřešili jednoduše odpojením tiskárny. Nevíme, zda toto řešení funguje, ale můžete si to vyzkoušet.

Kroky k opravě chyby B200 na Canon MX850

Pokud se tento kód chyby vyskytuje na tomto konkrétním modelu tiskárny, můžete jej opravit.

Řešení 1 - Posuňte tiskovou hlavu doleva

Podle uživatelů můžete tento problém vyřešit jednoduše přesunutím tiskové hlavy doleva. Uživatelé uvedli, že ručně posunuli tiskovou hlavu doleva a několikrát tiskli tlačítko napájení, dokud tiskárna nezačala pracovat.

Nevíme, zda toto řešení funguje, ale můžete to zkusit, buďte opatrní a přitom to dělejte.

Řešení 2 - Držte tlačítka Zapnuto a Domů

Uživatelé uvedli, že chybu B200 opravili na tiskárně MX850 jednoduše stisknutím tlačítek ON a Home . Po stisknutí tlačítek asi 10krát tiskárna opět začala pracovat.

Řešení 3 - Vypněte tiskárnu a zkuste tisknout

Jen málo uživatelů uvedlo, že tento problém vyřešili jednoduše vypnutím tiskárny a opakovaným tiskem. Po pokusu o tisk se zobrazí zpráva, že tiskárna je v režimu offline, a zeptá se, zda chcete pokračovat.

Stiskněte tlačítko Pokračovat, zapněte tiskárnu a spustí tisk. Nevíme, zda se jedná o trvalé řešení, ale můžete to alespoň zkusit.

Cannon error B200 vám může zabránit v tisku, ale měli byste být schopni jej opravit pomocí některého z našich řešení.

Doporučená

Oprava: Chyba aplikace Microsoft Visual C ++ Runtime v systému Windows 10
2019
Nejlepší antivirový software s více skenovacími motory pro Windows 10
2019
Jak udělat Cortana Použijte jiný vyhledávač místo Bing
2019