Surface Dial se nezapne? Opravte tyto řešení

Doporučujeme: Program pro opravu chyb, optimalizovat a zrychlit Windows.

Surface Dial je nový interaktivní nástroj, který pomáhá tvůrcům, jako jsou umělci nebo designéři, v jejich tvůrčích činnostech, ale mnoho uživatelů uvedlo, že Surface Dial se nezapne. To může být problém av dnešním článku vám ukážeme, jak tento problém jednou provždy opravit.

Co když se Surface Dial nezapne?

 1. Vynulujte Surface Dial
 2. Vyměňte baterie

1. Vynulujte Surface Dial

Pokud se Surface Dial nezapne, můžete problém vyřešit jednoduše resetováním zařízení. Můžete to provést podle následujících kroků:

 1. Otevřete kryt baterie a fyzicky vyjměte baterie AAA.
 2. Počkejte několik sekund a znovu vložte baterie.
 3. Stiskněte a podržte tlačítko vedle prostoru pro baterie. Proveďte tak dlouho, dokud bliká indikátor Bluetooth. Světlo Bluetooth se nachází na druhé straně prostoru pro baterie.
 4. Nyní restartujte počítač.
 5. Postupujte podle standardního postupu párování Surface Dial s počítačem.
 6. Klikněte na Start > Nastavení > Zařízení . V části Bluetooth a dalších zařízeních přepněte nastavení Bluetooth na hodnotu Zapnuto .

 7. Ze seznamu blízkých zařízení Bluetooth zjištěných vaším PC vyberte možnost Vytočit číselník . Postupujte podle zobrazených pokynů na obrazovce. Nyní jste připraveni jít.

2. Vyměňte baterie

Nejčastěji jsou mrtvé baterie důvodem, proč se Surface Dial nezapne. Jen jejich nahrazení by mělo být vše, co musíte udělat.

 1. Otevřete víko baterie a ujistěte se, že jsou baterie správně vloženy.
 2. Vyjměte baterie a vložte je ve správném pořadí.
 3. Stiskněte tlačítko párování.
 4. Pokud se kontrolka LED po 10 sekundách nerozsvítí, budete potřebovat novou sadu baterií.

To by mělo být vše, co můžete udělat, pokud se váš Surface Dial nezapne. Pokud problém přetrvává, může být hardwarového původu. V takovém případě se spojte se servisním střediskem.

Doporučená

Jak mohu opravit problémy s jasem zobrazení v systému Windows 10 v1803?
2019
Jak opravit všechny problémy s myšmi Razer v systému Windows 10
2019
Jak povolit seznamy odkazů v nabídce Start v systému Windows 10
2019